EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze

Autor / editor: Sirůček Pavel
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2189-3 (tištěná kniha)
Vydání: 6., aktualizované a doplněné vydání (2017)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 314
Fakulta: Celoškolské
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:

Publikace je již 6., aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených především zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text přitom samozřejmě mohou využívat i stávající studenti VŠE v Praze na všech stupních studia. Publikace precizuje základní požadavky z oblasti standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie, nároky odpovídající bakalářským kurzům mikroekonomie a makroekonomie přednášeným Katedrou mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské na různých fakultách VŠE v Praze.
Těžiště sbírky leží v řešených úkolech, příkladech a problémech. Publikace obsahuje též struktury tematických okruhů, podrobné odkazy na  literaturu, doporučené příklady a úkoly k procvičení, ukázky různých testů s klíčem řešení atd. 6., aktualizované a doplněné vydání obsahuje (obdobně jako 4., přepracované a doplněné vydání z roku 2011 a 2013 či 5., aktualizované a doplněné z roku 2014) podstatné změny oproti vydáním předchozím. Jde např. o aktualizované pasáže u makroekonomických agregátů, rozšíření dodatků nebo zařazení dalších ukázek testových variant. Aktuální vydání publikace se také snaží reagovat na nové trendy a výzvy ve výuce standardní ekonomické teorie ve druhé dekádě 21. století.
Autor přeje všem čtenářům úspěšné přijímací řízení nejenom z EKONOMIE a mnoho zdaru i síly v dalším (či pokračujícím) studiu na VŠE v Praze, včetně nezbytné pokory před skutečnými velikány ekonomické vědy. Nicméně nikdy se „nenechte od ekonomů ošálit!“.

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2367-5 (e-kniha), 1. vydání v elektronické podobě, 2020, 314 stran
ISBN 978-80-245-2189-3 (tištěná kniha), 6. aktualizované a doplněné vydání, 2017, 314 stran
ISBN 978-80-245-2009-4, 5. vydání, 2014, 298 str. (EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterský
studijní program na VŠE v Praze)

 

 

 

ISBN 978-80-245-1758-2, 4. přepracované a doplněné vydání, 2011, 260 str.Siruček_Ekonomie_4 vydání

 

 

 

ISBN 80-245-1094-4, 3. vydání, 2006Sirucek_Ekonomie - oranžová

ISBN 80-245-0855-9, 2. vydání, 2005

ISBN 80-245-0473-1, 1. vydání, 2003

 

 

 

EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: