DIE WIRTSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN AUSWIRKUNGEN DER MEILENSTEINE 1848–1968

Autor / editor: Stellner František u. a.
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1672-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: němčina
Počet stran: 300
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kolektivní monografie je věnována tématu „milníků“ v moderních dějinách střední Evropy.
Analyzuje jejich roli ve střední Evropě v moderních dějinách a hledá odpovědi na otázky, zda můžeme mluvit o společných důsledcích událostí let 1848 či 1918, zda existuje společný „mýtus roku 1968“ pro země střední Evropy ap. Danou problematiku zkoumá z mnoha pohledů, které jdou napříč klasickým dělením politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin. Předkládá například analýzu „positivně“ vnímaných důsledků těchto „zlomových let“ jako v případě roku 1918 a vzniku samostatného státu Československa či naopak „negativních“ konotací právě roku 1918 pro oblast tehdejšího Rakousko-Uherska.

Die Kollektivmonografie „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968.“ ist dem Thema der „Meilensteine“ in der modernen Geschichte Mitteleuropas gewidmet. Sie analysiert ihre Rolle in Mitteleuropa in der Neuzeitgeschichte und sucht nach Antworten auf Fragen, welche gemeinsamen Konsequenzen die Ereignisse in den Jahren 1848 oder 1968 hatten. Dieses Thema wird von verschiedenen Blickwinkeln untersucht, und zwar aus der Sicht der politischen, sozialen, Wirtschafts- oder Kulturgeschichte. Das Autorenkollektiv besteht aus tschechischen, slowakischen, britischen, deutschen und österreichischen Fachleuten.

The collective monograph, „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. The Economic and Political Implications of the Milestones of 1848-1968“, is devoted to the topic of „milestones“ in modern history of the Middle Europe. It analyzes its role in the context of the Middle Europe in times of modern history and seeks answers to the questions whether there were common consequences of the events in the years of 1848 or 1968. This topic is explored from many points of view having in mind approaches of political, social, economic and cultural history. The collective of authors composes the Czech, Slovak, British, German, and Austrian experts.

DIE WIRTSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN AUSWIRKUNGEN DER MEILENSTEINE 1848–1968
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: