ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Autor / editor: Dvořáček Jiří
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2014-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 299
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Učebnice zaměřuje pozornost na motivaci studentů k hlubšímu zájmu o problematiku výchovy a vzdělávání v širších souvislostech. K tomu slouží srozumitelný jazyk, obrazový materiál a vybrané pasáže z relevantních pramenů. Je určena studentům učitelství či vychovatelství v prezenčním a kombinovaném studijním programu, kteří nestudují oborovou pedagogiku, ale potřebují získat základní přehled. Obsahem publikace je nástin historického vývoje názorů na výchovu a vzdělávání včetně současných vzdělávacích trendů v Evropě, stručné seznámení se základními zákonitostmi vyučovacího procesu a s problematikou výchovy v širším vztahu k sociálnímu prostředí. Pozornost je věnována morálnímu rozvoji osobnosti, připojena je i stať o problematice volného času dětí a mládeže. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny otázkami a úkoly pro práci v semináři. Publikace obsahuje odkazy na další bibliografické zdroje.

ZÁKLADY PEDAGOGIKY
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: