Maďarsko ve dvacátých letech 20. století – „Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy

Autor / editor: Tóth Andrej
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2203-6 (e-kniha), 978-80-245-2114-5 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě (2017), 1. vydání v tištěné podobě (2015)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 344
Fakulta: FMV
DOI: 10.18267/pu.2015.tot.2114.5
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Monografie analyzuje proces vnitro- a zahraničněpolitické konsolidace poválečného křesťansko-národního, tzv. horthyovského Maďarska za vlády hraběte Istvána Bethlena. Podrobně se věnuje specifickému poloautoritativnímu politickému systému, který svou konečnou podobu získal právě za premiéra Bethlena a byl výsledkem nesmiřitelného politického antagonismu mezi občansko-liberálním a levicovým politickým proudem a neokonzervativními politickými silami, které se v Maďarsku etablovaly po pádu Maďarské republiky rad a jimž se podařilo v létě 1919 získat v zemi moc a tu následně politicky legitimizovat a současně i trvale zajistit. Rozebrány jsou i hospodářské a mezinárodněpolitické kroky Bethlenovy konsolidační politiky a pozornost je věnována i československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům. Publikace pomůže pochopit specifický politický systém meziválečného Maďarského království, které sice bylo založeno na občanském parlamentarismu se všemi orgány, jež k němu přináleží, ovšem s jejich autokraticky regulovanou podobou či působností v praxi.

Maďarsko ve dvacátých letech 20. století – „Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: