Podnikání v České republice

Autor / editor: Lukeš Martin, Jakl Martin
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1884-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 134
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace přináší aktuální informace o podnikatelských postojích a aktivitách obyvatel České republiky. Vychází z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech dospělé populace. Analyzuje změny týkající se podnikatelské aktivity a postojů k podnikání v průběhu posledních pěti let a též porovnává situaci v České republice se situací v jiných zemích. Pomáhá porozumět motivaci, která lidi u nás k podnikání přivádí, způsobu vedení podnikání i růstovým očekáváním podnikajících jedinců. Podrobně se věnuje tomu, jaké skupiny obyvatelstva jsou u nás zapojeny do podnikání více a jaké méně. Autoři též analyzují jednotlivé podmínky pro podnikání a předkládají potřebná doporučení zaměřená na podporu podnikatelské aktivity. Analýza autorů je obohacena o řadu postřehů získaných od úspěšných podnikatelů i dalších expertů na podnikání. Kniha je užitečná pro tvůrce hospodářské politiky, kteří mohou ovlivnit, jak se u nás bude podnikatelským aktivitám dařit. Dále pro učitele a výzkumníky v oblasti podnikání, samotné podnikatele, kteří mohou své podnikání porovnat s ostatními, a v neposlední řadě též pro studenty vysokých škol se zájmem o podnikání.

Podnikání v České republice
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: