Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí

Autor / editor: Cihelková Eva a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1776-6 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Počet stran: 262
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Odborná kniha vznikla v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj České republiky a její schopnost vyrovnávat se s vývojem nejen svého vnitřního, ale i vnějšího prostředí, a sice vládnutí v nejširším slova smyslu (governance). Klade si za cíl prohloubit inter-disciplinární pohled na governanci, jenž by měl přispět ke specifikaci aktuálních výzev globalizované společnosti a ekonomiky, k přesnějšímu definování pojmu governance, nalezení vazeb mezi dílčími aspekty governance, jakož i k analýze a vyhodnocení dílčích aspektů governance, které je zapotřebí propojit jednotícím prvkem výzev pro systém vládnutí. Kniha pracuje s pojmem governance s vědomím, že kategorie není pro-zatím v české odborné literatuře jednoznačně zavedena, a často se s různými přívlastky používá k zachycení pouze dílčích aspektů správy a řízení.

Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: