Rašín, Engliš a ti druzí

Autor / editor: Doležalová Antonie
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-245-1356-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Počet stran: 424
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kniha Rašín, Engliš a ti druzí, pojednává o fiskální politice v Československu v meziválečném období. Je postavena na široce založeném studiu archivních pramenů, dobové literatury a denního tisku, a kombinuje historický a ekonomický přístup k tématu. Čtenář zde nalezne nejen výklad koncepcí dobové finanční teorie, zařazených do celkového rámce českého ekonomického myšlení, ale také klíčových historických momentů na cestě konstituování rozpočtové politiky prvorepublikového Československa.
V první kapitole je nastíněn přehled československých (českých) dobových pohledů na podobu fiskální politiky a její funkce. Kapitola ukazuje dosažený stupeň ekonomické teorie, na kterém českoslovenští národohospodáři mohli budovat své pojetí státního rozpočtu. Druhá kapitola nabízí nové odpovědi na otázky po významu jednotlivých osobností jako ministrů financí z hlediska státních rozpočtů. Vysvětluje, jak se vyvíjela v Československu podoba státních rozpočtů, jak stát rozšiřoval své úkoly a připravoval své obyvatele o část jimi vyrobených statků prostřednictvím daní, aby je nově přerozdělil – tedy jaký byl mechanismus rozpočtového procesu. Ve třetí kapitole je provedena kvantitativní analýza úrovně meziválečné československé fiskální politiky: jsou zde analyzovány jednotlivé faktory, které mohly ovlivnit a také ovlivňovaly fiskální proces. Nemalá pozornost je věnována důmyslně zastíraným deficitům státních rozpočtů – jako hlavní podezřelí z podílu na vytváření deficitů jsou prověřovány transferové platby, výdaje na obranu republiky a státní podniky.
Kniha odpovídá na tři otázky: byly kroky československé fiskální politiky adekvátní dosažené úrovni ekonomické teorie? Byly kroky československé fiskální politiky adekvátní hospodářské situaci? A kdo tyto kroky nejvíce ovlivňoval?

Rašín, Engliš a ti druzí
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: