Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance)

Autor / editor: Kubíček Aleš
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2330-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v tištěné podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 188
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Podstata správy společností (anglicky Corporate Governance) spočívá v rozdělení pravomoci a odpovědnosti v dané organizaci a zabývá se vztahy mezi zainteresovanými stranami v čele s klíčovým vztahem mezi vlastníkem a manažerem. V počátku se disciplína zaobírala pouze společnostmi kótovanými na burze cenných papírů, ale dramatický vývoj posledního desetiletí vedl k prudkému nárůstu zájmu praxe i akademické obce o její další aspekty. Všechny typy organizací si totiž vyžadují specifickou formu správy. Avšak správa společností je interdisciplinární problematikou, a často se tak setkáme se značně protichůdnými názory na řešení daných otázek. Proto tato kniha nabízí čtenáři nejen výklad zaběhlých teoretických přístupů, ale také nastínění nejnovějšího vývoje v řešení aktuálních problémů správy společností.

 

Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: