INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES

Autor / editor: Strouhal Jiří, Bonaci Carmen G., Mustaţă Răzvan V.
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2040-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 234
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Tato anglicky psaná publikace se zaobírá teoretickými i praktickými aspekty oceňování v účetnictví v nadnárodním měřítku s dopadem na vykazování jednotlivých bilančních a výsledkových položek. Pro didaktičnost je publikace doplněna řadou praktických příkladů, ale i ilustrací zveřejňování k daným tématům. Závěrečná pasáž navíc naznačuje zpracování finanční analýzy v počítačovém prostředí. Publikace je základní literaturou pro povinný kurz programu CEMS Accounting Information for Financial Management, přičemž ji zároveň lze využít pro potřeby široké odborné veřejnosti.

This text deals with theoretical and practical aspects of measurement in accounting in global framework with specific impact on recognition and reporting of balance sheet and P/L items. From the didactical point of view there is vital the linkage of theoretical text with many practical exercises as well as illustrations of presentation of selected items. Final chapter also shows us how to prepare financial statements analysis when using computer. Publication is a compulsory reading for obligatory CEMS module “Accounting Information for Financial Management”, however it could be widely used in practice as well.

INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: