Komerční bankovnictví v České republice

Autor / editor: Půlpánová Stanislava
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1180-1 (tištěná kniha)
Vydání: třetí dotisk 1. vydání (2011)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 337
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému. Obsahuje kapitolu věnovanou vývoji českého bankovnictví od vzniku samostatného Československa až po transformaci devadesátých let minulého století. Otevírá zájemcům prostor většinou skrytý běžnému klientskému pohledu: poskytuje základní charakteristiku mezibankovních vztahů včetně vymezení úlohy centrální banky, zabývá se aktuálními postupy využívanými bankami při řízení rizik, věnuje se otázce věrného zachycení reálného hodnotového obrazu bankovních aktivit. Sleduje rovněž odraz aktuálních světových vývojových trendů v českém bankovnictví, stejně jako harmonizaci českého bankovního práva s evropským.
Významná pozornost je zaměřena rovněž na jednotlivá dílčí témata, např.: funkční vymezení banky, princip jednotné evropské licence, bilanční obraz bankovních operací, význam bankovního kapitálu, oceňování finančních instrumentů pořizovaných bankami, postupy používané při hodnocení bank, personální restrikce, informační povinnost, obezřetné podnikání, fungování clearingového centra, bankovní rizika, postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, spořitelní a úvěrní družstva, elektronické platební prostředky, přeshraniční převody, dokumentární akreditiv, běžný účet, šek, směnky atd. Neopomíjí ani produktovou polohu bankovnictví, když poskytuje charakteristiku tří základních skupin bankovních produktů (platební, depozitní, úvěrové). Text obsahuje řadu ilustrativních odkazů a boxů

Předchozí vydání / dotisky:
ISBN 978-80-245-1180-1, druhý dotisk 1. vydání, 2009
ISBN 80-245-1180-1, 1. vydání, 2007

Komerční bankovnictví v České republice
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: