Organizace trhů a odvětví – Sbírka příkladů

Autor / editor: Koubek Ivo, Janíčko Martin
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-245-2143-5 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 204
Fakulta: NF
DOI: 10.18267/pu.2016.kou.2143.5
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:

Předkládaná publikace Organizace trhů a odvětví tematicky navazuje na cvičebnici Organizace trhů a odvětví I. z roku 2010, z níž zároveň čerpá určitou část obsahu. Je ovšem dále doplněna, kromě jiných, taktéž o celou řadu příkladů Organizace trhů a odvětví II., tedy magisterského kurzu vyučovaného na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsahuje zejména typové příklady aplikované neoklasické mikroekonomie a průmyslové organizace, zaměřené z větší části na problematiku chování výrobců působících na nedokonale konkurenčních trzích. Ačkoliv je tato publikace určena zejména studentům bakalářských a magisterských předmětů organizace trhů a odvětví, její záběr je bezesporu širší: může být tedy využita i všemi, kteří mají touhu rozšířit své ekonomické vzdělání o některé kapitoly z aplikované mikroekonomie a průmyslové organizace obecně. Cvičebnice je na českém trhu jedinečná svou originalitou a komplexností a čtenář/uživatel po jejím zvládnutí bude lépe chápat složité praktické aplikace v průmyslové organizaci, matematické vztahy mezi tržními aktéry za mnohých specifických předpokladů, jakož i dynamiku některých procesů na nedokonale konkurenčních trzích.

Oba autoři, tedy ing. Ivo Koubek a dr. Martin Janíčko, jsou již  v České republice známými a uznávanými odborníky na problematiku průmyslové organizace, mají mnohaletou zkušenost s její výukou na bakalářském a magisterském stupni a jsou taktéž v dané problematice publikačně činní.

 

Annotation:

The exercise book Organizace trhů a odvětví is thematically linked to the 2010 textbook Organizace trhů a odvětví I., from which it also draws some of its content. However, it is further supplemented—among other things—with a number of exercises from the Organizace trhů a odvětví II.—a master’s course taught at the Faculty of Economics, University of Economics in Prague. It consists mainly of typical computational problems from applied neoclassical microeconomics and industrial organization, focused largely on the behavior of producers operating in imperfectly competitive markets. Although the textbook is designed in the first place for students of bachelor and master industrial organization courses, its scope is much broader: it can therefore be used by everybody with a desire to expand her/his economic knowledge by some chapters of applied microeconomics and industrial organization in general. The book is unique on the Czech market with its complexity and focus, while the reader/user—after mastering it—will better understand complex practical applications in industrial organization, mathematical relationships between market actors under many specific assumptions, as well as the dynamics of some processes in imperfectly competitive markets .

Both authors—ing. Ivo Koubek and dr. Martin Janíčko—are already well-known and recognized experts in industrial organization in the Czech Republic, have many years of experience with its teaching at both undergraduate and graduate degrees, and published number of articles in this field.

 

Organizace trhů a odvětví – Sbírka příkladů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: