Řízení projektů IS/ICT: Microsoft Project a jeho využití při řízení projektů

Autor / editor: Jan Kučera, Dušan Chlapek, Drahomír Chocholatý
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2438-2 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 130
Fakulta: FIS
Publikace na webu: Řízení projektů IS/ICT: Microsoft Project a jeho využití při řízení projektů
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

 

Určeno pro studium
magisterské
Formát publikace
pdf, A4

Anotace:
Učebnice s názvem „Řízení projektů IS/ICT: Microsoft Project a jeho využití při řízení projektů“ na ilustrativním příkladu vysvětluje, jak lze využít robustní softwarový nástroj Microsoft Project Professional pro plánování a sledování projektů. Učebnice představuje především učební pomůcku, a nejedná se tedy o obecnou příručku zaměřenou na používání této aplikace. Způsob použití aplikace Microsoft Project při řízení projektů popsaný v této učebnici vychází ze způsobu, jakým je tato problematika vyučována v předmětu 4IT414 – Řízení projektů IS/ICT. Doporučení uvedená v této učebnici jsou tedy formulována tak, aby je studenti tohoto předmětu mohli využít při řešení svých semestrálních prací. Přesto může učebnice posloužit i jako přehled vybraných funkcí aplikace Microsoft Project, protože vysvětlení popsaných funkcí této aplikace je koncipováno tak, aby bylo na kontextu semestrálních prací řešených v předmětu 4IT414 nezávislé. I v současné době je Microsoft Project Professional díky své robustnosti stále dobrým příkladem aplikace pro podporu plánování, sledování a vyhodnocování projektů. Učebnice tak může posloužit čtenáři i jako náhled na vybranou množinu funkcí, které může očekávat nebo vyžadovat i od jiných softwarových nástrojů pro podporu procesů a činností souvisejících s řízením projektů.

Řízení projektů IS/ICT: Microsoft Project a jeho využití při řízení projektů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: