ARTS LOGISTCS

Autor / editor: Pernica Petr
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1412-3 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 426
Fakulta: FPH
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Jedinečná knižní publikace a vysokoškolská učebnice magisterského studijního programu Arts Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, první toho druhu u nás, ojedinělá i ve světovém měřítku, je určena zároveň všem zájemcům o aplikaci logistiky v manažerské praxi širokého spektra kulturních institucí, vystavovatelů a jejich externích poskytovatelů specializovaných služeb, orgánů správy měst, regionální a státní správy.

Vysvětluje, co je logistika, uvádí do její podstaty široce aplikovatelné i v netradičních oblastech. Logistika je představena jako „ovládnutí, resp. odkládání jednotlivých příležitostí, abychom je posléze dostali všechny, uspořádané a naráz“ (The World Book Dictionary, Chicago), jako „soubor všech činností, sloužících k poskytování potřebného množství prostředků s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka“ (International Institute for Applied System Analysis, Wien), či jako „věda o časově vztaženém umístování zdrojů“ (The Chartered Institute of Logistics and Transport [UK], Corby, Northants).

Publikace uvádí do vnějšího formativního rámce logistiky, především do megatrendů vývoje, do souvislostí se změnou pojetí managementu a do infrastrukturních předpokladů pro fungování logistiky. To vše v konfrontaci vedoucích světových trendů a české reality na prahu 21. století. Odkazuje ke špičkovým aplikačním konceptům logistiky v podnikové praxi, kde se logistika stala jedním z klíčových nástrojů zvýšení konkurenceschopnosti a přežití firmy v tvrdém, globalizujícím se konkurenčním prostředí. Přivádí k nezbytným systémovým základům logistiky a k racionálnímu vztahu struktury a chování logistického systému: „Nejlepší není to nejlepší. Nejlepší je to nejjednodušší.“ (Ignác z Loyoly) „Zbytečné je dělat něco s větším počtem, co může být uděláno s menším.“ (William Ockham)

Poskytuje metodickou orientaci a konkrétní návody k tvorbě a reengineeringu logistického systému, představuje vhodné logistické technologie, například z oblasti automatické identifikace, upozorňuje na rizika. Cílem je podpořit efektivní strategii organizace a zvýšit pružnost, spolehlivost a hospodárnost procesů uvnitř organizace i v jejím propojení s vnějšími partnery. K tomu slouží i konkrétní příklady a inspirace vhodné k užití ve sféře kultury.

Autor je vedoucím katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, byl zakládajícím prezidentem a dlouholetým viceprezidentem České logistické asociace, je zkušeným pedagogem, výzkumným pracovníkem, autorem obsáhlých knih o logistice a mnoha odborných článků. Při přípravě publikace spolupracoval s významnými odborníky z praxe – manažery kulturních institucí a společností poskytujících specializované logistické služby.

ARTS LOGISTCS
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: