Komparace politických systémů: NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Autor / editor: Cabada Ladislav a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1388-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. dotisk prvního vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 434
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-1388-1, 1. vydání v tištěné podobě, 2008, 434 stran

Anotace:
Kniha představuje hlavní funkce účetnictví a jejich charakteristické znaky, jak je vymezují moderní ekonomické teorie. Odlišnost jednotlivých funkcí účetnictví je způsobena rozličnými důvody poptávky po účetních informacích. Skutečnost, že pro různé účely jsou potřebné odlišné typy informací, má zásadní dopad i na tvorbu účetních předpisů. Na čistě ekonomický přístup navazuje regulační pohled, který zdůrazňuje, že tvorba účetních předpisů je předmětem nátlaku zájmových skupin. Jejich snaha získat z regulace prospěchy ovlivňuje konečnou podobu účetních standardů. Uvedená ekonomicko-politická východiska účetního výkaznictví a jeho regulace jsou základem pro zhodnocení ekonomických dopadů mezinárodní účetní harmonizace prostřednictvím IFRS v Evropě.

Komparace politických systémů: NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: