Sociální systém ČR

Autor / editor: Pavel Kaczor
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2443-6
Vydání: 1. vydání v tištěné podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 254
Fakulta: FM
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace populárním a široce srozumitelným způsobem (tedy i pro laika) objasňuje důležité pojmy a souvislosti z oblasti sociální politiky. Jádrem textu je prakticky orientovaný popis sociálního systému ČR, kdy jsou nejprve objasněny kompetence jednotlivých pilířů sociálního systému – tedy institucí, které sociální kompetence vykonávají (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, obce, kraje atp.). Dále jsou přiblíženy konkrétní dávky a další benefity, které může občan v rámci sociálního systému ČR získat. Právě velmi konkrétní vysvětlení podmínek nároku i výše jednotlivých dávek a benefitů (včetně praktických příkladů) je největší přidanou hodnotou této publikace a činí z ní velmi praktickou „kuchařku“ pro snadnou orientaci čtenáře v celé škále sociálních událostí, které ho mohou v životě potkat, včetně doporučených postupů a nároků, které může očekávat. V závěrečné kapitole je prezentován význam sociálního zabezpečení v rámci EU a s ním související koordinace sociálních systémů členských zemí EU, která je důležitá zejména pro migrující občany. Nechybí ani srovnání výše nejdůležitějších dávek ve vybraných zemích EU. Významným přínosem textu je též skutečnost, že reflektuje četné legislativní změny, které v sociální legislativě ČR proběhly k 1. lednu 2022, a zohledněno je dokonce i navýšení částek životního a existenčního minima k 1. dubnu 2022.

 

Sociální systém ČR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: