SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII – Právní princip anebo užitečný symbol?

Autor / editor: Druláková Radka
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1666-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 234
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Předmětem publikace je subsidiarita v Evropské unii jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu komunitárního práva by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování (nadnárodní, národní a případně i regionální). Publikace tedy zkoumá jeden ze základních principů dobré správy (good governance), kterému v českém prostředí dosud nebyla věnována větší pozornost. Práce nabízí etymologický rozbor pojmu, historický kontext, evoluci zapojování tohoto principu do legislativního rámce ES / EU a především analýzu současného pojetí a praktického uplatňování subsidiarity v Evropské unii.

SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII – Právní princip anebo užitečný symbol?
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: