Kreativní metody v inovacích

Autor / editor: Špaček Miroslav, Červený Karel
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2322-4 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 350
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace představuje a rozebírá jednotlivé kreativní techniky managementu inovací, tak jak jsou aktuálně využívány v inovační praxi. Jednotlivé metodiky a přístupy představují velice flexibilní nástroje, které si mohou firmy adaptovat podle své potřeby a podnikatelského zaměření. Jednotlivé metody lze v rámci komplexnějších inovačních projektů i efektivně kombinovat. Metody jsou vesměs konstruovány tak, aby je zvládl každý pracovník po nezbytném zaškolení. Metody nejsou založeny na složité matematické podpoře, čímž se otvírá prostor k jejich využití i pro intuitivně založené a uvažující pracovníky. Jednotlivé kreativní metody jsou seřazeny do logických kategorií dle svého účelu. Pro snazší pochopení principů fungování jednotlivých metod využívají autoři v maximálně možné míře vizualizace formou obrázků a grafů.  Kniha se svým pojetím vymyká existujícím publikacím, které jsou z velké části zaměřeny deskriptivně. Publikace se snaží propojit existující teoretické poznatky publikované v manažerské literatuře s vlastními empirickými poznatky získanými jak v průběhu mnohaleté praxe v průmyslových podnicích, tak vlastní konzultační a edukační činností. Tyto poznatky a zkušenosti jsou syntetizovány do normativních postupů, které poskytují manažersky ověřený návod, jak jednotlivé kreativní metody používat. Tyto přístupy dokresluje řada praktických příkladů realizovanými autory publikace, případně převzaty z „best practices“ ostatních firem. Popis a rozbor metod je doplněn seznamem doporučené literatury, která se předmětnou problematikou zaobírá.

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2322-4 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2020, 350 stran, B4

Kreativní metody v inovacích
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: