Právo mezinárodního obchodu

Autor / editor: Nicole Grmelová, Lucie Andreisová, Jan Levý, Daniel Houska, Petr Tomčiak
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2479-5
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 118
Fakulta: FMV
Publikace na webu: Grmelová_2022_Právo MO
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:

Předkládaná skripta představují aktuální a moderní učební pomůcku pro studenty navazujícího magisterského programu „Mezinárodní obchod“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kromě tradičních témat se věnují aktuálním problémům souvisejícím se způsobem řešení sporů na půdě Světové obchodní organizace. V důsledku nefunkčnosti odvolacího orgánu Orgánu pro řešení sporů byl vytvořen nový překlenovací systém revize zpráv panelů označovaný systém MPIA (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement). Rovněž z pohledu mezinárodně-právní ochrany a podpory investic došlo k překotnému vývoji v návaznosti na přelomový rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Achmea, ve kterém soudní orgán EU rozhodl, že intra-unijní bilaterální dohody o ochraně a podpoře investic budou napříště nevymahatelné. Předkládaná skripta také nově zpracovávají problematiku compliance ve vztahu k právu mezinárodního obchodu. Skripta obsahují fulltextové odkazy na další zdroje, které studentům umožní proniknout hlouběji do zkoumané problematiky. Čtenáři rovněž ocení zařazení kontrolních otázek, které ověřují porozumění zařazeného textu.

Právo mezinárodního obchodu
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: