Účetnictví I. Sbírka příkladů

Autor / editor: Bokšová, J.
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2228-9 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 2., přepracovaného vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 218
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Cílem skript je poskytnutí řady příkladů k procvičování problematiky, která je obsahem základního kursu účetnictví. Tematicky jsou skripta rozdělena do dvou částí. V samostatných kapitolách je věnována pozornost sestavení výkazu zisku a ztrát, jednotlivým účetním agendám, např. dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, zásobám, pohledávkám a závazkům apod.

 
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2228-9 (tištěná kniha), VŠE, 2. vydání, 2017, 218 stran, A4

ISBN 978-80-245-1953-1 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2013, 206 stran, A4Bokšová_Účetnictví_I_Sb příkl

 
Účetnictví I. Sbírka příkladů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: