Sbírka příkladů z účetnictví I.

Autor / editor: Roubíčková, J. a kol.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1890-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 194
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Sbírka je určena studentům základního kurzu účetnictví. Obsahuje řešené příklady, které usnadní pochopení probírané látky. Na ně navazují neřešené úlohy k postupnému procvičování problematiky.
Tématicky je první část sbírky věnována především bilancování aktiv a zdrojů jejich krytí, sestavení rozvahy a variantám systému účtů, které umožní sestavit výsledovku s účelovým nebo druhovým členěním nákladů.
Druhá část sbírky je zaměřena na jednotlivé položky aktiv a pasiv, na jejich účetní zachycení a rozvahové vykázání. Samostatnou kapitolu tvoří výkaz peněžních toků a souhrnné příklady.

 

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské
Sbírka příkladů z účetnictví I.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: