Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy (2., aktualizované vydání)

Autor / editor: Michal Svoboda
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2434-4 (tištěná kniha)
Vydání: 2., aktualizované vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 90
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení
Doporučeno pro
bakalářské studium na VŠE v Praze

Anotace:
Skripta jsou určena primárně studentům bakalářského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku a programu Arts Management, kteří již mají znalosti na úrovni základů účetnictví (světový koncept). Mohou však také dobře posloužit studentům jiných ekonomických oborů zaměřených na problematiku veřejného sektoru a veřejné správy. Své uplatnění mohou také najít u účetních v organizacích veřejného sektoru, kteří si chtějí procvičit některé souvislosti a doplnit své zkušenosti i z některých dílčích vybraných oblastí účetnictví, tzv. vybraných účetních jednotek.

Skripta obsahují desítky kontrolních otázek a diskusních témat, řešených ukázkových a především neřešených příkladů účtování a účetního vykázání v jednotlivých klíčových oblastech činností organizací veřejného sektoru, zejména z oblasti dlouhodobého majetku a jeho odpisování, transferů a vlastních zdrojů. Zařazeny jsou také příklady z oblastí rezerv, opravných položek a zásob. Tematicky tak skripta navazují a prohlubují znalosti studentů získané po absolvování základních kurzů účetnictví. V závěru skript nalezne čtenář ucelenou komplexní případovou studii, na níž je jednak možné zopakovat jednotlivá témata účtování a propojit je s oblastí rozpočtování, rozpočtové skladby a rozpočtového výkaznictví.

Toto aktualizované vydání obsahuje vylepšené a doplněné příklady a úkoly na základě zkušeností autora i studentů z použití při prezenční i distanční výuce. Tato doplnění především zvyšují jednoznačnost a srozumitelnost zadání pro studenty – čtenáře.

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2361-3 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 2020, 86 stran
ISBN 978-80-245-2307-1 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání v tištěné podobě, 2019, 86 stran

 

Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy (2., aktualizované vydání)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: