Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky

Autor / editor: Radek Novák, Lubomír Zelený, Petr Kolář, Bedřich Rathouský, Petr Jirsák, Marek Vinš
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2431-3 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 111
Fakulta: FPH
DOI: 10.18267/tb.2021.nov.2431.3
Publikace na webu: Novák_Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Skripta Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky byla sepsána především jako doplnění, aktualizace nebo částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jedná se především o předměty vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací.

V rámci předkládaných textů se jejich autoři z katedry logistiky zaměřili na odborné problémové okruhy, jejichž zpracování dosud chybělo, bylo již zastaralé nebo bylo obtížně dostupné.

Konkrétně se jedná o problematiku:

  • železniční nákladní přepravy, která je zaměřena především na problematiku významných aspektů mezinárodní nákladní přepravy,
  • infrastrukturních a suprastrukturních předpokladů poskytování přepravních služeb, která je zaměřena především na problematiku zpoplatnění jednotlivých oborů (módů) dopravy,
  • udržitelnosti a dopravy, představující aktuální pohled i do souvisejících problémů tohoto tématu,
  • alternativních pohonů nákladních automobilů zahrnující rozbor všech v současné době dostupných alternativních pohonů používaných nákladními dopravními prostředky,
  • specifik logistických objektů, zaměřenou především na sklady a centra, resp. jejich úlohu v současné logistice.

 

Určeno pro studium
magisterské
Formát publikace
pdf, A4

 

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky

 

 

 

 

 

 

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: