Le Français juridique pour les étudiants en économie

Autor / editor: Brouland, P., Kozmová, J.
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1762-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání
Jazyk publikace: francouzština
Počet stran: 212
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné
Anotace:
Skriptum Le Français juridique pour les étudiants en économie je určeno studentům specializace komerční právo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Není to učebnice práva, ale učebnice jazyková, která si klade za cíl seznámit uživatele s vybranými právnickými tématy a poskytnout jim nezbytnou jazykovou výbavu.
Učebnice je strukturována do tří hlavních tematických okruhů, které se člení na konkrétní kapitoly. První dvě úvodní kapitoly Le syst?me juridique français a Les sources du droit objectif představují francouzský právní a správní řád, organizaci a úlohu soudů v národním a mezinárodním kontextu.
První tematický okruh s názvem Le droit commercial má šest kapitol a je věnován obchodnímu právu. Druhý okruh Le droit des contrats se ve třech kapitolách zabývá smluvním právem a posledním zpracovaným tématem je Le droit du travail, obsahuje též čtyři kapitoly a pojednává o právu pracovním.
 
Určeno pro studium
bakalářské
Le Français juridique pour les étudiants en économie
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: