Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III

Autor / editor: Filip, M.; Harbitski, S.
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2180-0 (tištěná kniha)
Vydání: třetí dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: ruština
Počet stran: 58
Fakulta: FMV
DOI: 10.18267/tb.2016.fil.2180.0
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny na pokročilém stupni. Základ skripta tvoří odborné texty zaměřené na aktuální problémy současné ekonomiky ve spojení s dalšími obory lidské činnosti. Texty byly sestaveny na základě práce s originálními prameny v ruštině (viz použitá literatura).

Методическое пособие «Экономические тексты на русском языке для студентов Пражского экономического университета III» предназначено для студентов Пражского экономического университета и для всех заинтересованных в изучении русского языка с экономической направленностью. Работа с методическим пособием предолагает знание русского языка на продвинутом уровне. Основу методического пособия составляют специальные тексты, изучающие актуальные проблемы современной экономики в свете других сфер человеческой жизнедеятельности. Тексты были составлены на основе работы с оригинальными источниками на русском языке (см. Использованную литературу).

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština, ruština
Doporučeno pro
bakalářské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica


Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2180-0, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2020, 58 stran, A4
ISBN 978-80-245-2180-0, VŠE, první dotisk 1. vydání, 2018, 58 stran, A4
ISBN 978-80-245-2180-0, VŠE, 1. vydání, 2016, 58 stran, A4

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: