Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů

Autor / editor: Krpálek, P.; Krpálková Krelová, K.
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2239-5 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 134
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
„Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů“ navazuje na vysokoškolskou učebnici „Didaktika ekonomických předmětů“ z roku 2012 a rozpracovává její teoreticko-metodologické základy do podoby systematické řady příkladů, zaměřených na aplikaci relevantních poznatků z teorie vyučování ekonomických předmětů. Autoři začínají implementací dvoustupňového kurikula, kde se zaměřují na analýzu základního kurikula a konstrukci školního vzdělávacího programu v podobě standardní sady učebních dokumentů. Na tomto základě autoři dále konstruují aktuální pojetí tvorby pedagogických dokumentů, jako jsou časově tematické plány, písemné přípravy na vyučování a hospitační záznamové listy. Jádrem další aplikace poznatků je didaktická analýza učiva a s ní související procvičování formulace výchovně vzdělávacích cílů, tvorba koncepčního záměru výuky, tedy způsob organizace výukové činnosti, koncipování metodického portfolia, konkrétní přístupy k aplikaci materiálních didaktických prostředků, pedagogická komunikace, diagnostika a klasifikace výuky, evaluační aktivity včetně jejich provázání se systémem řízení kvality ve vzdělávání. Autoři si kladou za cíl zprostředkovat studentům učitelství ekonomických předmětů důležité dovednosti a návyky, potřebné pro pedagogickou praxi, vytvořit představu o práci učitele ekonomických předmětů na střední odborné škole a usnadnit tak první kontakty studentů s realitou vzdělávání v rámci pedagogických praxí na fakultních školách Vysoké školy ekonomické a při následném vstupu do profese.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
magisterské
Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: