Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení

Autor / editor: Alena Králová a kol.
Rok vydání: 2024
ISBN: 978-80-245-2515-0 (tištěná kniha)
Vydání: 4., rozšířené vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 138
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Kolekce materiálu je určena pro studenty, kteří chtějí získat přehled o hlavních aspektech administrativy a informační podpoře ekonomických procesů. Umožňuje seznámení se s chodem podniku prostřednictvím vybraných příkladů a dokumentů, které se v podnikatelské praxi nejčastěji vyskytují, vede je k hodnocení informací, popř. dále ke zpracování v souladu s legislativními požadavky a vnitřními směrnicemi.

Na začátku každé kapitoly jsou zařazeny otázky a schémata k teorii, které jsou dále rozvíjeny formou příkladů či případových studií řešených (pro zjednodušení) na malých a středních podnicích. Problematika je vztažena k podnikům vyrábějícím jak výrobky, tak i poskytujícím služby.

Na základě toho se studenti seznámí, jakým způsobem podnik založit, jakým způsobem vznikají a vytvářejí se prvotní data v operativním řízení podnikatelského procesu a jak se uvedená data transformují do podoby agregovaných informací, které se dále využívají v taktickém a strategickém řízení. Uvedené informace jsou nezbytné pro přípravu účetní závěrky a zpracování statistických výkazů. Příklady jsou řazeny a připravovány tak, aby je studenti mohli hodnotit a zpracovávat do tiskopisů připravených na počítačích ve školní počítačové síti, popř. na uvedených internetových adresách či ekonomickém softwaru.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské
Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: