Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení

Autor / editor: Králová, A.; Berková, K.; Fišerová, M.
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2275-3 (tištěná kniha)
Vydání: druhý dotisk 3., rozšířeného vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 140
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Pomůcka je určena pro studenty, kteří chtějí získat přehled o hlavních aspektech administrativy a informační podpoře ekonomických procesů. Umožňuje seznámení se s chodem podniku prostřednictvím vybraných příkladů a dokumentů, které se v podnikatelské praxi nejčastěji vyskytují, vede k hodnocení informací, popř. dále ke zpracování v souladu s legislativními požadavky a vnitřními směrnicemi. Na začátku každé kapitoly jsou zařazeny otázky a schémata k teorii, které jsou dále rozvíjeny formou příkladů či případových studiích řešených v malých a středních firmách. Na základě toho se studenti seznámí, jakým způsobem firmu založit, jakým způsobem vznikají a vytvářejí se prvotní data v operativním řízení podnikatelského procesu a jak se uvedená data transformují do podoby agregovaných informací, které se dále využívají v taktickém a strategickém řízení. Uvedené informace jsou nezbytné pro přípravu účetní závěrky a zpracování statistických výkazů.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-2275-3, VŠE, 3., rozšířené vydání, 2018, 140 stran, A4
ISBN 978-80-245-2113-8, VŠE, 2., rozšířené vydání, 2015, 126 stran, A4 

Králová Podnikové prakt

 

 

 

 

(Králová, A., Mohrová, L.: Podnikové praktikum – materiály ke cvičení)   
ISBN 978-80-245-1765-0, VŠE, 1. vydání, 2011, 112 stran, A4

Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: