Fleet management

Autor / editor: Bedřich Rathouský
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2470-2
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 117
Fakulta: FPH
DOI: 10.18267/tb.2022.rat.2470.2
Publikace na webu: Rathouský_2022_Fleet management
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Skripta se zabývají klíčovými tématy fleet managementu. Poskytují tak základní know-how studentům kurzu 3LG423 Fleet management, kteří se mohou povolání fleet managera (resp. dispečera) posléze věnovat ve svém profesním životě. Skripta nepředpokládají žádnou předchozí znalost řešené problematiky, proto se hned ve své první části věnují elementární terminologii a segmentaci oboru silniční nákladní dopravy. Následně jsou řešeny bloky témat týkající se: vozového parku, časových konsekvencí plánování silničních nákladních přeprav, ekologických konsekvencí provozu silničních vozidel a v neposlední řadě problematiky provádění ložných operací, zajišťování (fixace) nákladu na silničních vozidlech a přepravu různých druhů nákladu. Posledně jmenované téma se detailně orientuje na přepravy nebezpečných věcí a přepravu potravin podléhajících rychlé zkáze.

Fleet management
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: