Úvod do digitální forenzní analýzy

Autor / editor: Jiří Hološka
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2489-4
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 110
Fakulta: FIS
Publikace na webu: Hološka_Úvod do digitální forenzní analýzy
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace
Cílem těchto skript je poskytnout ucelený úvod do oblasti digitální forenzní analýzy. Skripta jsou určena čtenářům, kteří s tímto oborem začínají a chtějí se seznámit se základními principy a technikami používanými ve vyšetřování digitální kriminality. Obsahově pokrývají širokou škálu témat, včetně právních a etických aspektů spojených s digitální forenzní analýzou a soudně znaleckou činností. Praktické příklady z reálného světa a případové studie, jsou zaměřeny na využití volně dostupných nástrojů a ověřených metod používaných k získávání a analýze digitálních důkazů. Skripta ilustrují klíčové koncepty a techniky, a jsou zde uvedeny praktické tipy a postupy, které čtenářům pomohou aplikovat získané poznatky. Obecně je cílem poskytnout studijní materiály pro předmět 4SA540 Digitální forenzní analýza a vybavit čtenáře znalostmi a dovednostmi, které potřebují k pochopení a efektivnímu využívání systémových a uživatelských artefaktů v různých kontextech zkoumání digitálních dat.

Úvod do digitální forenzní analýzy
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: