Cenné papíry – účtování a zdanění. Odborné materiály a příklady

Autor / editor: Jana Skálová
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2425-2 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 110
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Skripta jsou určena posluchačům kurzu 1FU454 Účtování cenných papírů, jde o pracovní sešit sloužící potřebám výuky. Skripta nejprve seznamují posluchače s jednotlivými druhy cenných papírů. Jsou zde také popsány základní operace s cennými papíry, jako je nákup, nabytí vkladem do základního kapitálu, držba a prodej. Výklad je doplněn účtováním v tabulkách (předkontacemi). Další část skript obsahuje příklady pro studenty k řešení pro jednotlivé druhy transakcí s cennými papíry. Rozsah probírané látky pokrývá transakce investora do cenných papírů, studenti budou seznámeni s různými variantami nabytí cenných papírů, budou řešit přecenění k datu účetní závěrky, výnosy z cenných papírů, účetní i daňové důsledky prodeje. Skripta obsahují příklady na pohled emitenta cenných papírů, takže řada příkladů bude řešena z obou pohledů, což studentům přinese komplexní pohled na problematiku.

Určeno pro studium
magisterské
Cenné papíry – účtování a zdanění. Odborné materiály a příklady
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: