Fachsprache Wirtschaft Neu 2

Autor / editor: Březina, J. a kolektiv
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2383-5 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: němčina
Počet stran: 136
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení
Určeno pro studium
bakalářské
Formát publikace
A4

Anotace:
Anotace: Učebnice hospodářského jazyka „Fachsprache Wirtschaft Neu 2“ je určena především studujícím ekonomických oborů bakalářského studia na mateřské VŠE. Své uplatnění si však zcela jistě najde i na ekonomických fakultách ostatních vysokých škol či v institucích orientovaných na podnikatelské a manažerské kurzy. Učební materiál předpokládá dobrou znalost německého jazyka odpovídající úrovni znalostí nabytých na gymnáziích či obchodních akademiích. Po probrání dané látky budou studující disponovat velmi dobrými jazykovými dovednostmi přesahujícími úroveň B2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků, budou schopni komunikovat s dostatečnou erudovaností na širokou škálu ekonomických témat, porozumí mluvenému i psanému odbornému projevu.

Fachsprache Wirtschaft Neu 2
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: