Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy (e-kniha)

Autor / editor: Svoboda Michal
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2361-3 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 86
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Skripta jsou určena primárně studentům bakalářského studijního oboru Účetnictví a oboru Arts Management, kteří již mají znalosti na úrovni základů účetnictví (světový koncept). Mohou však také dobře posloužit studentům jiných ekonomických oborů zaměřených na problematiku veřejného sektoru a veřejné správy. Své uplatnění mohou také najít u účetních v organizacích veřejného sektoru, kteří si chtějí procvičit některé souvislosti a doplnit své zkušenosti i z některých dílčích vybraných oblastí účetnictví tzv. vybraných účetních jednotek. Skripta obsahují desítky kontrolních otázek a diskusních témat, řešených a především neřešených příkladů účtování a účetního vykázání v jednotlivých klíčových oblastech organizací veřejného sektoru, zejména z oblasti dlouhodobého majetku a jeho odpisování, transferů a vlastních zdrojů. Zařazeny jsou také příklady z oblastí rezerv, opravných položek a zásob. V závěru skript nalezne čtenář ucelenou komplexní případovou studii, na níž je jednak možné zopakovat jednotlivá témata účtování a propojit je s oblastí rozpočtování, rozpočtové skladby a rozpočtového výkaznictví. Jedná se tak o praktickou ukázku problémů, kterými se zabývají účetní a ekonomové organizací veřejného sektoru.

Doporučeno pro
bakalářské studium na VŠE v Praze

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2307-1 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání v tištěné podobě, 2019, 86 stran

Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy (e-kniha)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: