Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty)

Autor / editor: Randáková, M. a kol.
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2289-0 (tištěná kniha)
Vydání: čtvrtý dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 270
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Skripta „Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty)“ svou obsahovou náplní představují ucelenou soustavu učiva, jejímž cílem je pochopit účetní informační systém obchodních korporací v České republice. Titul je primárně určen studentům Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří studují kurz Finanční účetnictví II. Vzhledem k obsahu skript je mohou využít i studenti jiných fakult VŠE Praha, studenti jiných vysokých škol s ekonomickým zaměřením nebo i ostatní odborná veřejnost v rámci zopakování či doplnění si znalostí dané problematiky. Titul se skládá z repetitoria znalostí, dále z 11 logicky vzájemně navazujících kapitol a končí vzorovými souvislými příklady. Každá kapitola má z hlediska metodologického uspořádání stejnou strukturu. V úvodu kapitoly je uveden stručný základní teoretický výklad dané problematiky, dále je téma naznačeno jak na schématech účtování, tak na jednotlivých položkách účetních výkazů a poté následují vzorové řešené příklady. Každá kapitola končí příklady k procvičování včetně výsledků řešení, na kterých si studenti ověří, zda danou problematiku pochopili.

 
Autoři Monika Randáková, Jiřina Bokšová, Jiří Strouhal
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské


Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2289-0 (tištěná kniha), VŠE, třetí dotisk 1. vydání, 2022, 270 stran, A4
ISBN 978-80-245-2289-0 (tištěná kniha), VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2022, 270 stran, A4
ISBN 978-80-245-2289-0 (tištěná kniha), VŠE, první dotisk 1. vydání, 2020, 270 stran, A4
ISBN 978-80-245-2289-0 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2018, 270 stran, A4

 

Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: