Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích – Metodická příručka

Autor / editor: Surynek, A.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-245-2119-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 100
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace je příručkou k přípravě projektu v předmětu „Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu“ na VŠE v Praze, nebo i při psaní diplomové práce. Obsahuje informace obecně metodologického rázu, ale má především pomoci při praktické realizaci výzkumu. Jsou zde popsány jak způsoby získávání empirických informací, tak činnosti výzkumu a jejich organizace. To vše způsobem návodným, kdy je student veden k odpovědím na několik otázek. První otázkou je, zdali byla příprava na vlastní výzkum dostatečná, zda vycházela z důkladné znalosti tématu. Druhou otázkou je, zdali byla dostatečně přesně zformulována představa o tom, jaké informace mají být získány, o jaké poznání se usiluje. Třetí otázkou by mělo být, jestli zpracování informací bylo dostatečně hluboké a jestli byly jednotlivé informace dostatečně kriticky zhodnoceny. V odpovědi na čtvrtou otázku se vypořádáváme s pochybnostmi o obecné platnosti dosaženého poznání. Text obsahuje tři základní kapitoly. 1. charakterizuje předmět, a to co je cílem předmětu a na co je výuka zaměřena. 2. obsahuje přehled problematiky metodologie sociálně psychologického výzkumu. 3. se zabývá různými stránkami a doporučeními zpracování projektu. Text je doplněn příklady a shrnutími, které mohou napomáhat důkladnějšímu osvojení látky.

 

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
magisterské
Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích – Metodická příručka
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: