Prezentace informací a rétorika

Autor / editor: Věra Radváková
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2444-3 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 32
Fakulta: FIS
Publikace na webu: Prezentace informací a rétorika
Dostupnost: zdarma / volně dostupné
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské
Formát
pdf, A4

Anotace:
Ve skriptech Prezentace informací a rétorika si autorka stanovila cíl systematicky seznámit především studenty vysokých škol se základními strategiemi prezentování odborné práce. Pojem odborná prezentace chápe jednak jako akt komunikace, jednak jako výsledek tohoto aktu. Vždy slouží k předávání informací a také k jejich zpřístupnění širšímu publiku. Text zahrnuje pravidla, která jsou často vymezena mezinárodními normami. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznámí nejen s tvorbou elektronické prezentace, odborného posteru, písemných podkladů, ale i s verbální a nonverbální stránkou přednesení prezentace. Témata na sebe obsahově navazují a vzájemně se doplňují. Číst pouze jednu kapitolu ztrácí celkový význam. Množství získaných znalostí a dovedností bude přímo úměrné k času a námaze, kterou student textu věnuje.

 

 

 

Prezentace informací a rétorika
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: