Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, I. díl Účetnictví příspěvkových organizací

Autor / editor: Nováková, Š.
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-1923-4 (tištěná kniha)
Vydání: 1. dotisk 2., přepracovaného vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 168
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Předložená skripta reflektují závazné legislativní změny, ke kterým došlo v rámci transformace účetnictví státní správy a samosprávy v oblasti příspěvkových organizací. Skripta jsou určena problematice státních i obecních příspěvkových organizací a čtenář je v textu vždy upozorněn na případné rozdíly. Součástí textu je i sbírka příkladů, aby měl každý možnost si ověřit, zda dané problematice dobře porozuměl. Přiložená účtová osnova a závazné účetní výkazy přispívají k celkovému pochopení věcných návazností v účetnictví příspěvkových organizací.

 

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1923-4, 2. přepracované vydání, 2013, 168 stran, A4Nováková_Reforma učetn_2013

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-80-245-1757-5, 1. vydání, 2011, 166 stran, A4Nováková_Reforma účet I díl_2011

Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, I. díl Účetnictví příspěvkových organizací
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: