Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví

Autor / editor: Králová, A., Berková, K.
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2393-4 (tištěná kniha)
Vydání: 2. aktualizované vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 137
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Předložená skripta jsou určena pro studenty oboru učitelství na VŠE a pro adepty učitelství v doplňujícím pedagogickém studiu, pro učitele předmětu ekonomiky a účetnictví na všech středních školách, zejména obchodních akademií. Jsou vhodná i pro širší spektrum zájemců o vzdělávání (manažerů v korporátní sféře, organizátorů vzdělávacích akcí, metodiků, lektorů, koučů, mentorů v neformálním vzdělávání) a pro řadu dalších zájemců, působících v terciárním vzdělávání anebo v oblasti kariérového řízení. Skripta jsou rozdělena do tří částí. První část se zabývá modelováním a plánováním vyučovací jednotky. Zde se mají čtenáři dozvědět, jak přistoupit k naplánování a tvorbě efektivní přípravy vyučovací hodiny, jsou zde naznačeny některé rady pro začínající učitele při jejich prvních pedagogických výstupech. Druhá část je zaměřena na aplikaci vybraných vyučovacích metod na konkrétní učivo z předmětů ekonomika a účetnictví. Ukázky jsou seřazeny podle využívání ve školní praxi, čtenáři se seznámí s tradičními metodami (verbálně reprodukčními) i moderními (aktivizačními). Ukázky příkladů jsou vyznačeny kurzívou či ohraničením. Třetí část je orientována na simulaci řízení vyučovací jednotky v předmětu ekonomika a účetnictví, jsou zde přiloženy vybrané ukázky metodických materiálů, které mohou posloužit jako vzor při tvorbě prvních příprav začínajících učitelů pro celou vyučovací jednotku, představují též návod pro tvorbu vzorových metodických materiálů.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2123-7 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 106 stran

Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: