English for Business and Economics 2

Autor / editor: Čapková, H. a kol.
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-245-2133-6 (tištěná kniha)
Vydání: 1. dotisk prvního vydání
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 136
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
English for Business and Economics 2 is the second part of a two-part series of a „tailored“ course for the students of the University of Economics and other students who are preparing to pursue their careers in business, economics and related areas. It contains seven units, four of which cover business related topics and three that aim to introduce and practise skills necessary for effective communication with colleagues and business partners. The course, which sets out to involve learners actively in the process of developing their language skills, combines traditional methods of language teaching with a more communicative approach encouraging students to express their own ideas concerning the issues.
Level: upper-intermediate (B2/C1 according to CEFR)

English for Business and Economics 2 je druhá část dvoudílného kurzu vytvořeného pro studenty Vysoké školy ekonomické a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech. Skripta obsahují sedm lekcí, z nichž čtyři pokrývají vybraná ekonomická témata, a tři, jejichž záměrem je představit a procvičit klíčové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s kolegy a obchodními partnery. Cílem kurzu je aktivně zapojit studenty do procesu osvojování cizího jazyka za použití tradičních výukových metod a komunikativního stylu výuky.
Úroveň: středně pokročilá (B2/C1 podle CEFR)

 
Jazyk publikace angličtina
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2133-6, VŠE, 1. vydání, 2016, 136 stran, A4

English for Business and Economics 2
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: