Úvod do statistiky

Autor / editor: Řezanková, H.; Löster, T.; Šulc, Z.
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-245-2301-9 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 2., přepracovaného vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 128
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Obsahem učebního textu jsou statistické metody určené pro popisnou analýzu dat. Zahrnuta je též problematika pořizování a přípravy dat, zejména z hlediska dotazníkových šetření. Probrána je postupně jednorozměrná analýza různých typů proměnných, principy zkoumání vztahů mezi dvěma proměnnými, základní analýza časových řad, porovnání hodnot ukazatelů pomocí indexů a diferencí, včetně indexu spotřebitelských cen, a jsou naznačeny principy vybraných metod vícerozměrné statistické analýzy.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2301-9, VŠE, 2., přepracované vydání, 2019, 128 stran, A4

Úvod do statistiky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: