Manažerské účetnictví I. Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211) – e-kniha

Autor / editor: Šoljaková, L. a kolektiv
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2409-2
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 248
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz (e-kniha)
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace by měla studentům ukázat na příkladech a případových studiích možnosti využití nástrojů a metod nákladového a manažerského účetnictví a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí. Členění textu do 11 kapitol vychází ze základních tématických bloků, kterým se kurz Manažerské účetnictví I. věnuje. Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny klíčové pojmy a základní otázky, které by studenti měli znát, než se začnou věnovat řešení příkladů a úloh.

Manažerské účetnictví I. Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211) – e-kniha
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: