Žurnalistická tvorba a masová komunikace

Autor / editor: Irena Žantovská
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2423-8 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 102
Fakulta: NF
Publikace na webu: Žurnalistická tvorba a masová komunikace (pdf ke stažení)
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Skripta jsou postavena na principiálních obsahových základech sylabu stejnojmenného předmětu. Poskytují studentům podstatné a základní informace z oblasti sociologie žurnalistiky, vztahu žurnalistiky a společnosti, principům percepce novinářských sdělení, struktury a typologii mediálního publika. Stručně jsou zde pojednány důležité historické mezníky ve vývoji českých médií po roce 1989 a tehdy nově vznikající mediální legislativy.

Podstatná a dominantní část skript je věnována samotné novinářské tvorbě, zpravodajským a publicistickým žánrům, jejich členění a vývoji, jejich různorodosti v různých typech médií – od tiskových přes rozhlas, televizi až po internet. Důležitá poznámka je zde věnována také etice žurnalistické práce.

 

Žurnalistická tvorba a masová komunikace
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: