Fachsprache Wirtschaft Neu 1

Autor / editor: Březina, J.; Drmlová, D.; Antoňová, Ch. a kolektiv
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2321-7 (tištěná kniha)
Vydání: čtvrtý dotisk 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: němčina
Počet stran: 158
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, třetí dotisk 1. vydání (tištěné), 2022, 158 stran, A4
ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, druhý dotisk 1. vydání (tištěné), 2021, 158 stran, A4
ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, první dotisk 1. vydání (tištěné), 2019, 158 stran, A4
ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, 1. vydání (tištěné), 2019, 158 stran, A4

Anotace:
Učebnice hospodářského jazyka „Fachsprache Wirtschaft Neu 1“ je určena především studujícím ekonomických oborů bakalářského studia na mateřské VŠE. Své uplatnění si však zcela jistě najde i na ekonomických fakultách ostatních vysokých škol či v institucích orientovaných na podnikatelské a manažerské kurzy. Učební materiál předpokládá dobrou znalost německého jazyka odpovídající úrovni znalostí nabytých na gymnáziích či obchodních akademiích. Po probrání dané látky budou studující disponovat velmi dobrými jazykovými dovednostmi přesahujícími úroveň B2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků, budou schopni komunikovat s dostatečnou erudovaností na širokou škálu ekonomických témat, porozumí mluvenému i psanému odbornému projevu.

Určeno pro studium
bakalářské
Fachsprache Wirtschaft Neu 1
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: