Manažerské účetnictví – případové studie a příklady pro bakalářské studium

Autor / editor: Libuše Šoljaková
Rok vydání: 2024
ISBN: 978-80-245-2484-9
Vydání: druhý dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 154
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Skripta Manažerské účetnictví – případové studie a příklady pro bakalářské studium jsou určena k procvičení problematiky vysvětlené v základním učebním textu pro kurz Manažerské účetnictví I. (Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019)
Skripta by měla studentům ukázat na příkladech a případových studiích možnosti využití nástrojů a metod manažerského účetnictví a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí. Text je členěn do dvou základních částí, první část obsahuje případové studie, které slouží především k diskusi jednotlivých témat v rámci výuky. Druhá část zahrnuje procvičovací příklady pro samostatné studium.

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2484-9 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2023, 154 stran, A4
ISBN 978-80-245-2484-9 (tištěná kniha), VŠE, první dotisk 1. vydání, 2023, 154 stran, A4

Manažerské účetnictví – případové studie a příklady pro bakalářské studium
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: