Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello

Autor / editor: Potančok Martin, Radváková Věra, Uhlík Adam
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-245-2310-1 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 41
Fakulta: FIS
Publikace na webu: Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Cílem metodické příručky je vytvořit metodický postup pro učitele a sestavit sbírku elektronických podkladových materiálů k nástrojům pro podporu komunikace. Jedná se o nasazení a možné zavedení aplikace Slack a Trello do týmové komunikace v jednotlivých předmětech. Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vyučujeme celou řadu předmětů s důrazem na týmovou práci. Přínosem příručky je nejen podpora efektivní týmové komunikace, ale i vytvoření správných komunikačních návyků. Studenti se díky moderním nástrojům naučí rozpoznávat bezpečná prostředí pro týmovou práci a osvojí si možnosti správy komunikace, které mohou následně využít ve svém profesním životě.

Doporučeno pro
bakalářské a magisterské studium na VŠE v Praze
Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: