Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci – případové studie a příklady (určeno pro kurz 1MU413)

Autor / editor: Šoljaková, L.; Král, B.
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2240-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 190
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace je určena k procvičení problematiky vysvětlené v základním učebním textu pro kurz Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci (Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, 4. vydání). Publikace by měla studentům ukázat praktické možnosti využití nástrojů a metod manažerského účetnictví a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí. Publikace je rozdělena podle hlavních témat probíraných na kurzu: obsah, pojetí a cíle manažerského účetnictví, postavení controllera v podniku, pojetí a členění nákladů, výnosů a zisku, výkaz zisků a ztrát v manažerském účetnictví, oceňování zásob vlastní činnosti, kalkulace, systém plánů a rozpočtů v podniku, metoda standardních nákladů a výnosů, krátkodobé rozhodovací úlohy, zobrazení vztahů uvnitř podniku, informace manažerského účetnictví pro řízení po linii odpovědnosti.

Formát publikace A4
Určeno pro studium
magisterské

 

 

 

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci – případové studie a příklady (určeno pro kurz 1MU413)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: