Umělé neuronové sítě

Autor / editor: Miloš Křivan
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2420-7 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 77
Fakulta: FIS
Publikace na webu: Křivan_2021_Umělé neuronové sítě
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Cílem skripta je seznámit čtenáře s funkcí a způsobem učení základních modelů umělých neuronových sítí pracujících v diskrétním čase, takových, jako jsou asociativní paměti, spojitá Hopfieldova optimalizační síť, Kohonenova mapa, vstřícné šíření vah, funkce radiální báze, perceptron či vícevrstvý perceptron. Po obecné definici umělé neuronové sítě a souvisejících pojmů jsou uvedeny matematické rozbory jednotlivých modelů, aplikovatelných na úlohy filtrace šumu, shlukové analýzy, klasifikace a rozpoznávání, predikce, komprese a kryptování. V rámci dodatků skripta jsou uvedeny i dva příklady umělé neuronové sítě pracující ve spojitém čase, jakož i popis principu heuristiky simulovaného žíhání. V závěru skripta jsou uvedeny příklady užití vybraných modelů umělých neuronových sítí.

Umělé neuronové sítě
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: