Didaktika účetnictví – Vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma.

Autor / editor: Berková, K.
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-245-2178-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 140
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace je určena studentům hlavní a vedlejší specializace učitelství navazujícího magisterského studia, posluchačům doplňujícího pedagogického studia a učitelům předmětu účetnictví na obchodních akademiích. Rozvádí metodologické, věcné a formální aspekty spojené s implementací problematiky českých účetních předpisů a mezinárodních účetních standardů IFRS do vzdělávacích programů střední škol v aktuálním znění. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na shrnutí hlavních poznatků z výzkumu současného stavu výuky účetnictví na obchodních akademiích, vytváření předpokladů k pochopení učiva a zvláštnosti výuky IFRS v předmětu účetnictví z hlediska vzdělávacích a výchovných strategií a vytváření systému učiva. Publikace uvádí didaktický rozbor vybraných témat, shrnuje nejdůležitější změny v české účetní legislativě s přímým dopadem na výuku účetnictví na středních školách a věnuje se využití Bloomovy taxonomie ve výuce účetnictví v podobě příkladů s různou náročností. Pro každé téma jsou uvedeny vhodné vyučovací metody a organizační formy výuky.

 
Určeno pro studium
bakalářské
Didaktika účetnictví – Vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: