Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (portréty a ukázky z děl)

Autor / editor: Petr Žantovský
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2422-1 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 238
Fakulta: NF
Publikace na webu: Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (pdf ke stažení)
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Čítanka je složena z komentovaných ukázek a portrétů 32 významných osobností české žurnalistiky v letech ohraničených z počátku působením Karla Havlíčka Borovského (1848) a na konci úmrtím Ludvíka Vaculíka. Kritériem výběru byla především originalita těchto novinářů, často působících i na půdě beletrie, někdy dokonce poesie. Vesměs jde o osobnosti nesmazatelně zapsané v dějinách českého resp. československého (v osobě L. Mňačka) novinářství. Najdeme zde autory ideově značně odlehlé (např. Karel Čapek vs. E. E. Kisch, F. Peroutka vs. J. Fučík atd.), někteří z autorů působili za 1. Republiky v našich zemích, ale psali německy, a proto je lze počítat k osobnostem domácí žurnalistiky (Kisch, Fuchs, Kraus).

Cílem sestavení této čítanky bylo poskytnout studentům specializace Ekonomická žurnalistiky nejvýraznější příklady toho, jak v minulosti, dávnější i zcela nedávné) vypadala tvorba nejlepších novinářů a jak je doposud možné a doporučeníhodné se z jejich tvůrčích metod poučit i pro dnešní praxi.

Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (portréty a ukázky z děl)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: