Úvod do filosofie. Vybrané texty

Autor / editor: Vlček, M.; Kunca, T.; Vacura, M.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1538-0 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 119
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Skriptum Úvod do filosofie přibližuje formou komentované čítanky rozhodující mezníky západní filosofické tradice
s ohledem na noeticko – metodologické aspekty filosofie. V učebnici najdeme výňatky ze základních děl autorů, kteří výrazně zasáhli do vývoje uvedené problematiky počínaje zakladateli klasického filosofování, jimiž jsou Platón a Aristotelés, a konče rozhodujícími mysliteli dané problematiky ve 20.stol. jako Husserl, Wittgenstein či Carnap

 

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1538-0, VŠE, 1. vydání, 2009, 142 stran, A4

Úvod do filosofie. Vybrané texty
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: