Guidelines. Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK)

Autor / editor: Jarolímková Liběna and MIECAT project team
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2392-7 (e-book)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 220
Fakulta: FMV
Publikace na webu: MIECAT-Guidlines-2020-Free download
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:
Guidelines jsou jedním z výstupů mezinárodního projektu “Metodologie interpretace evropského kulturního dědictví prostřednictvím atraktivit cestovního ruchu” (MIECAT). Publikace je určena odborníkům z praxe. Přináší základní informace o interpretaci kulturního dědictví – vysvětluje význam, cíle a principy interpretace a uvádí přehled a podrobný popis různých forem interpretace a její specifika v šesti základních oblastech kultury (architektura, výtvarné umění, náboženské památky, hudba, místní tradice a zvyky, gastronomie). Uvedené jsou příklady dobré praxe. Text vytvořila mezinárodní skupina odborníků (členů partnerských týmů projektu Erasmus + MIECAT z České republiky, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Španělska). Publikace je neziskovým výstupem mezinárodního projektu MIECAT podpořeného z programu Evropské unie Erasmus+.

The Guidelines are one of the outputs of the international Erasmus+ project “Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism“ (MIECAT). The book is designed for experts in the industry. It brings basic information on the interpretation of cultural heritage; it explains the importance, goals, and principles of heritage interpretation. Individual chapters give brief characteristics of six thematic subtopics (architecture, fine arts, religious monuments, music, local traditions and customs, gastronomy) with the comprehensive methodology of interpretation of the adequate part of cultural heritage through attractions in tourism and examples of good practice. The text was created by an international group of experts (Austria, Czech Republic, Germany, Romania, Slovakia, and Spain – the members of partner university teams of the Erasmus+ project MIECAT). The publication is a non-profit output of the international project MIECAT co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Guidelines. Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: